Chủ Nhật, ngày 02 tháng 6 năm 2013

[UPDATE] Ec DragonIsLand v1.0.2.6

Chi tiết:
- Nâng cấp hệ thống trái cây mới
Thử nghiệm hệ thống trái cây mới. Bây giờ thức ăn cho rồng sẽ phân ra làm 2 loại thời gian ngắn và thời gian dài để làm phong phú hơn. Các bạn có thể nâng cấp thức ăn để gia tăng lợi tức tối đa khi cho ăn tùy theo level.  Xin lưu ý là vì còn đang trong giai đoạn thử nghiệm cho nên thông số thức ăn sẽ được điều chỉnh cho hợp lí hơn sau khi nghiên cứu và xem xét góp ý của các bạn.  Và ngoài ra nhân dịp Quốc Tế Thiếu Nhi, Rồng Nhỏ tặng cho các bạn cấp trái cây tương ứng với cấp độ hiện tại của các bạn để đạt lợi ích cao nhất khi cho ăn.